Stimpmeter

Hur mäts stimpen på greenerna?

Stimpmeter

Om du spelar golf kanske du har kommit i kontakt med begreppet stimp vilket är ett mått på hur snabbt en green rullar. Det ger en liten fingervisning om hur greenerna mår och hur välklippta de är.

Hur mäts stimpen?

När man ska mäta hur snabb stimpen är på greener så använder man sig av en så kallad stimpmeter vilket är ett redskap som används vid mätningen. En 91 cm lång skena med en ränna anpassad för golfbollar där man rullar bollen med rännan i en 145 grader vinkel.

Ytan som man placerar på måste såklart vara plan för att ge ett så rättvist resultat som möjligt och greenkeepers (banskötarna) vet ofta vilka greener på sin golfbana där man kan mäta stimpen.

När man ska mäta stimpen så fäster man en pegg där stimpmetern börjar vid marken vilket då räknas som startpunkten. Därefter läggs bollen i skåran och man mäter sedan längden från startpunkten till där bollen slutar rulla. För att det ska bli korrekt så mäter man med 3 golfbollar där alla måste vara inom 20 cm för att mättningen ska bli korrekt. Därefter tar man snittet som mäts i fot och sedan har man dagens stimp.

Stimpmeter

Hastigheter för stimp

Som du kanske förstår så är greenerna oftast snabbast på sensommaren då gräset mår som bäst och banskötarna oftast kan klippa ner greenerna till en lägre klipphöjd. Till skillnad från början och slutet på säsongen där stimpen oftast kan bli något sämre. Ungefärligt värde för vad en snabb och långsam green är enligt nedan :

  • 0-6 Trög
  • 6-7 Medelsnabb
  • 7-8 Snabb
  • 9 och uppåt, mycket snabb

Om vädret har varit gynsamt så kan många av våra svenska banor komma upp i över 10 i stimp på svensk högsommar medans försäsong och slutet på säsongen så är det vanligare med lägre värden. Ref : https://web.archive.org/web/20050408030601/http://www.usga.org/news/2003/april/stimpmeter.html